Få oversikt over timer, lønn og HMS i et system.

Total system for små og mellomstore bedrifter som vil ha et time, lønn og HMS system som heller ikke koster skjorta. Så lite som 399/mnd for å ha alt i et system.

Legg til enkelt

Stemple deg inn enkelt

Stempling kan foregå enkelt og kjapt med flere muligheter om du trenger dette. Du kan velge å bruke lønnsnummer og pinkoder eller

  • Stempling inn og ut
  • Avdelinger, steder, prosjekt med mer
  • Geolokasjon innstemplingslogg

Rapportering

Få oversikt over timer og lønn og ut i Excel.

Få enkelt oversikt over lønn, timer, overtid samt kost pr prosjekt osv. Du eksporterer all informasjon enkelt inn i excel for så og sende til din regnskapsfører eller bruke som grunnlag for lønn osv om du gjør regnskap selv.

HMS moduk

HMS skjema modul

Som standard er det med et HMS skjema ferdig til bruk. Du kan lage dine egne HMS rutiner enkelt der dine ansatte fyller ut på telefon og signere før dem sender dem inn til deg. Så her kan du lage alle typer av HMS rutiner som passer din bedrift.

SJA

SJA skjema

Som standard er det med et SJA ( Sikker Jobb Analyse) skjema der du kan legge inn farer, farlige situasjoner før en jobb kan gjennomføres. Dette er et viktig HMS arbeid som du fint kan dokumentere digitalt rett fra din mobil.

Avvik skjema

Avvik skjema

Som standard er det med et Avvik skjema som du kan bruke ved avvik på jobb eller andre avvik som hindrer deg for å utføre arbeid. Dette er også et viktig HMS verktøy.

Inlogging for alle ansatte

Du kan velge om at alle må logge inn for å stemple inn eller stemple seg inn med lønnsnummer.

Logge prosjekter

Du kan lage egne prosjekter der du kan logge tid og da få oversikt over all timer brukt pr prosjekt.

Editer timer

Du kan enkelt redigere timer som er feil eller timer man skulle stemplet.

Egen HMS modul

Du får med et oppsett av HMS daglige rutiner og her kan du utvide selv.

Ha så mange ansatte du vil

De fleste systemer i dag gjør at du må betale pr ansatt og da blir systemet veldig dyrt på sikt.

SJA Sikker Jobb Analyse

HMS arbeid

Time registrering

Ha en full oversikt over dine ansattes timer og lønnsutgifter.

For å ha et godt grunnlag med lønn så er det også godt å ha et system som tar seg av grunnlaget du sender til din regnskapsfører eller om du bruker et annet system selv så har du din oversikt her. På tide å bytte ut penn og papir med noe som er mer oversiktlig.

HMS, SJA og Avvik skjemaer

Digitale skjemaer for din bedrift for enklere hverdag.

I dag trenger vi å lette hverdagen med å gjøre ting enklere for oss selv. Få heller dine skjemaer digitalt. Det er enkelt kjapt og fylle ut skjemaer digitalt på en mobil der du kan ta bilde som er bedre enn å forklare alt mulig på papir.